24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކްރައިސްޓްޗަރޗް ހަމަލާ

ޕާކިސްތާނުގެ މުސްލިމުން ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ މިސްކިތުގެ ބައްޓަމަށް އެއްވެއްޖެ

  • ހަމަލާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެންމެ މީހެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 09:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ދުވަހު -- އަލްޖަޒީރާ

ނިއު ޒީލޭންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗަރޗްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލެވުނު އަލް ނޫރު މިސްކިތުގެ ބައްޓަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޖަންގްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ހުދު ހެދުމުގައި އެއްވެއްޖެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެއް ކަމަށްވާ ޝަލްވާރް ކަމީޒްގައި ތޮފި އަޅައިގެން އެއްވި މީހުން މިސްކިތުގެ ބައްޓަމަށް އެތުރިލައިގެން ތިބި އިރު ދެވަނަ ގްރޫޕެއް ވަނީ "އިސްލާމް އިޒް ޕީސް" ލިޔެވިފައިވާ ބައްޓަމަށް އެތުރިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނާއި ނިއު ޒީލޭންޑްގެ ބޮޑު ދިދައެއް ގެންގުޅެފައިވާއިރު "ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ ޝަހީދުންނާ އެކުގައި" ކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ.

މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކޮށްފައި ވަނީ އިސްލާމީ ދުނޔޭގައި ސުލްހަ އާއި ހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ މުސްލިމް އިންސްޓިޓިއުޓްއިންނެވެ.

މާރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ދެ މިސްކިތެއްގައި ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރައެވެ.

ހަމަލާދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ބްރެންޓަން ޓަރަންޓް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ މީހުން މެރުމުގެ ފަންސާސް ދައުވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް