24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

މަހޭޝްވަރުގައި ނަގާ ''ދަބަންގް 3'' ގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލައިފި

  • މި ފިލްމްގައި ސަލްމާނާ އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޯނާކްޝީ ސިންހާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 22:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ސަލްމާން ޚާން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަބަންގް 3" ގެ މަހޭޝްވަރުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސަލްމާން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި މަހޭޝްވަރުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޫޓިންތައް ނިމުނު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާނާ އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޯނާކްޝީ ސިންހާއެވެ.

ސޯނާކްޝީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ގޮސްފއި ވަނީ ވެސް ސަލްމާނާ އެކު 2010 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ދަބަންގް" އިންނެވެ. މި ފިލްމަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޕްރަބޫދޭވާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ އަރްބާޒް ޚާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް