18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ

ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިފި

  • މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 04:24 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ -- ފޭސްބުކް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ  ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

 

މި މައުރަޒުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތަފާތު ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާއިރު އަތްތެރި މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު ގިނަ އައިޓަމްތަކާއި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާނެ އެވެ،

 

މިމައުރަޒު ކުރިއަށްދާއިރު ލައިވް އާރޓްސް ސަގާފީ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

 

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން 27ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް