20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ

ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިފި

  • މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 04:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ -- ފޭސްބުކް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ  ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

 

މި މައުރަޒުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތަފާތު ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާއިރު އަތްތެރި މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު ގިނަ އައިޓަމްތަކާއި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާނެ އެވެ،

 

މިމައުރަޒު ކުރިއަށްދާއިރު ލައިވް އާރޓްސް ސަގާފީ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

 

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން 27ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް