17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ

ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިފި

  • މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 04:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ -- ފޭސްބުކް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ  ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

 

މި މައުރަޒުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތަފާތު ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާއިރު އަތްތެރި މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު ގިނަ އައިޓަމްތަކާއި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާނެ އެވެ،

 

މިމައުރަޒު ކުރިއަށްދާއިރު ލައިވް އާރޓްސް ސަގާފީ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

 

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން 27ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް