18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޕާކިސްތާން

ލާހޫރުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 7 މީހުން މަރާލައިފި

  • މި ހަމަލާގައި 17 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވޭ
  • ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައެއް ނުވޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 24 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 04:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި މިއަދު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދިން ހިސާބު -- ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ލާހުރުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 7 މީހުން މަރުވެ، 17 މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

މަތީފެންވަރުގެ ބުޓީކްތަކާއި، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ފިހާރަތަކާއި ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ވެސް ގިނަ، ސަރަޙައްދެއްގައި މިފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފައިވާއިރު، މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދަނީ މިފަދަ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައި ނުވި ނަމަވެސް، މި މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ޠާލިބާނާއި، ދައީޝް (އައިސިސް) ޖަމާޢަތުން ވަނީ ނަގާފައެވެ.

މިއަދުގެ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 20 ކިލޯގެ ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާ، ނަމަވެސް ގޮއްވާލި ބޮމަކީ، ޓައިމް ބޮމެއްކަމެއް ނުވަތަ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލްޑް އައިއީޑީއެއްކަން އަދި ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނު ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މަހު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ޕާކިސްތާނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފަށާފައިވާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން މިއަދުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އޮޕަރޭޝަންގައި އެކި އެކި ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާއިރު، ޕާކިސްތާނާއި އަފްޣާނިސްތާނު ގުޅޭ ބޯޑަރުވެސް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ރާދް އަލް ފަސާދްގެ ނަމުގައި ޕާކިސްތާނު އަސްކަރިއްޔާއިން ލާހޫރުގައި ފަށާފައިވާ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ، ޕާކިސްތާނުގެ ތާރީޙުގައި އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ލާހޫރުގައި ހިންގާ މިފަދަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް