22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމުން ސެމީއާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

  • ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 10 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 13:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއިން ސެމީފައިނަލާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޓޮޓެންހަމުން ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީއަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެ ޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ ފޮނުވާލި މި ޕެނަލްޓީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަގުއެރޯ މިސްކުރި ހަތަރު ވަނަ ޕެނަލްޓީއެވެ.

މި ހާފްގައި ސިޓީއަށް ލީޑު ނެގުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ސިޓީގެ ހަމަލާތައް ދިފާއުކޮށް ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނެނުދީ ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލާފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޓޮޓެންހަމުން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދިއެވެ. އެގޮތުން 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކާމިޔާބުކުރީ ސޮންއެވެ.

ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީ ދަނޑުގައެވެ. ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދަން މި މެޗު ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތުން ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ސެމީގައި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނީ ޔުވަންޓަސް ނުވަތަ އަޔަކްސްއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް