24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ލަޔަން އެއަރގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުން

ލަޔަން އެއަރގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުން: އިންޑޮނީޝިއާގެ އިތުރު އާއިލާތަކުން ދައުވާކޮށްފި

  • މެކްސް 8ގެ ބޯޓުތައް ބޭނުންކުރުން މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 11:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ލަޔަންއެއރއަކީ އަދިވެސް އިތުބާރު ކުރާ އެއާރލައިނެއް -- ސްކައި ނިއުސް

ލަޔަން އެއަރގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި މަރުވި އިތުރު ބައެއް މީހުންގެ އާއިލާތަކުންވެސް ބޯއިންގ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު އާއިލާތަކުން ބޯއިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިމިވަނީ ބޯއިންގ 737 މެކްސް8ގެ އެބޯޓްގެ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ނަމަ އެ ހާދިސާ ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރެވުނީސްކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޯއިންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއީ ވަކީލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ އޮޓޮމޭޓެޑް ފްލައިޓް ސިސްޓަމާ ބެހޭގޮތުން ސީއީއޯ ޑެނިސް މުއިލެންބަރ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ އިއުތުރާފެއް ކަމަށާއި އެކަން އެ ދައުވާއަށް އެހީއަކަށް ވާކަމަށެވެ.

ލަޔަން އެއަރގެ ފްލައިޓް ޖޭޓީ 610 ޖަކާޓާ އިން ފުރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޖާވާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބޯއިންގ 737 ގެ މި ބޯޓް ވެއްޓުނު އިރު ބޯޯޓުގައި 189 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައި ވާއިރު އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތް ވެފައި ނުވެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުވެސް ވަނީ އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިންސްގެ މެކްސް 8 ގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިފައެވެ. އެހާދިސާގައިވެސް ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވެފައިވާއރު ދެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 346 އަށް އަރައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް