19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗް ހުޅުވައިފި

  • މި ދެ ބްރާންޗްގައި 24 ގަޑިއިރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗް ހުޅުވުން -- ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އަތޮޅުތަކަށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫގައި ބްރާންޗް ހުޅުވައިފިއެވެ.  

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ދެ ބްރާންޗްގައި 24 ގަޑިއިރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުންޏެވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑީގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި ކާޑުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުންޏެވެ. 

 

މި ބްރާންޗްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުމަށް މިއަދު މި ދެ ރަށުގައި ދެ ރަސްމިއްޔާތުވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބްރާންޗްތައް ހުޅުވުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޭންކްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ މި ހުޅުވި އާ ބްރާންޗްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި ރަށުގެ އިޤްތިސާދަށް ރަގަޅު ފައިދާއެއް ކުރެވުމަކީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

 

މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު ދެގުނައަށް މަތިކޮށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރްގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް