20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ތުރުކީ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން

ތުރުކީގެ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން ހުއްދަކޮށްފި

  • ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގަ -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތުރުކީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބުރުގާއެޅުން އަލުން ހުއްދަ ކުރި އެންމެ ފަހު މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ދިފާއުކުރުމުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރި މުއައްސަސާއަކީ ވެސް އަސްކަރިއްޔާކަމުގައިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރުދޮޣާން ގެންދެވީ ބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އޮރުދޮޣާންގެ އެ މަސައްކަތްޕުޅާ ދެކޮޅު އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ މީހުން ގެންދިއައީ އޮރުދޮޣާން އަކީ އިސްލާމިސްޓް ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ތުރުކީގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 98 ޕަސެންޓް އޮތް ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް