22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ތުރުކީ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން

ތުރުކީގެ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން ހުއްދަކޮށްފި

  • ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގަ -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތުރުކީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބުރުގާއެޅުން އަލުން ހުއްދަ ކުރި އެންމެ ފަހު މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ދިފާއުކުރުމުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރި މުއައްސަސާއަކީ ވެސް އަސްކަރިއްޔާކަމުގައިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރުދޮޣާން ގެންދެވީ ބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އޮރުދޮޣާންގެ އެ މަސައްކަތްޕުޅާ ދެކޮޅު އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ މީހުން ގެންދިއައީ އޮރުދޮޣާން އަކީ އިސްލާމިސްޓް ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ތުރުކީގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 98 ޕަސެންޓް އޮތް ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް