14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ތުރުކީ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން

ތުރުކީގެ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން ހުއްދަކޮށްފި

  • ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގަ -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތުރުކީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބުރުގާއެޅުން އަލުން ހުއްދަ ކުރި އެންމެ ފަހު މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ދިފާއުކުރުމުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރި މުއައްސަސާއަކީ ވެސް އަސްކަރިއްޔާކަމުގައިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރުދޮޣާން ގެންދެވީ ބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އޮރުދޮޣާންގެ އެ މަސައްކަތްޕުޅާ ދެކޮޅު އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ މީހުން ގެންދިއައީ އޮރުދޮޣާން އަކީ އިސްލާމިސްޓް ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ތުރުކީގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 98 ޕަސެންޓް އޮތް ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް