22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ތުރުކީ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން

ތުރުކީގެ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން ހުއްދަކޮށްފި

  • ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގަ -- ގޫގުލް

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތުރުކީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބުރުގާއެޅުން އަލުން ހުއްދަ ކުރި އެންމެ ފަހު މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ދިފާއުކުރުމުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރި މުއައްސަސާއަކީ ވެސް އަސްކަރިއްޔާކަމުގައިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރުދޮޣާން ގެންދެވީ ބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އޮރުދޮޣާންގެ އެ މަސައްކަތްޕުޅާ ދެކޮޅު އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ މީހުން ގެންދިއައީ އޮރުދޮޣާން އަކީ އިސްލާމިސްޓް ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ތުރުކީގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 98 ޕަސެންޓް އޮތް ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް