15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ މަރު

ކިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މެލޭޝިއާގެ މައްޗަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ތުހުމަތުކޮށްފި

  • މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ކިމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ކުރައްވާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ އެއާޕޯޓްގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވިހައެއް ލައިގެން -- ގޫގުލް

އުތުރުކޮރެއާގެ ރައްޔިތަކު މަރާލުމުގައި މެލޭޝިއާއިން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް އެކަން ސިޔާސީ ކުރަން ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ނަމަވެސް އެގައުމުން ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ ނަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިންގް ޖޮމް ނަމް އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކޭސީއެންއޭ އިން މިފަދަ ވާހަކައެއް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ އެއާޕޯޓްގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވިހައެއް ލައިގެންނެވެ.

އޭނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އުތުރުކޮރެއާގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ގެންދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާ އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީއަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ އެއާލައިން އެއާކޮރްއޯގެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއަށް ނިސްބަތްވާ އެކަކު މިހާރުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މިހާރު މެލޭޝިއާ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ކިމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް