26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ މަރު

ކިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މެލޭޝިއާގެ މައްޗަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ތުހުމަތުކޮށްފި

  • މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ކިމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ކުރައްވާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ އެއާޕޯޓްގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވިހައެއް ލައިގެން -- ގޫގުލް

އުތުރުކޮރެއާގެ ރައްޔިތަކު މަރާލުމުގައި މެލޭޝިއާއިން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް އެކަން ސިޔާސީ ކުރަން ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ނަމަވެސް އެގައުމުން ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ ނަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ ނަމްގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިންގް ޖޮމް ނަމް އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކޭސީއެންއޭ އިން މިފަދަ ވާހަކައެއް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ އެއާޕޯޓްގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވިހައެއް ލައިގެންނެވެ.

އޭނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އުތުރުކޮރެއާގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ގެންދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާ އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީއަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ އެއާލައިން އެއާކޮރްއޯގެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއަށް ނިސްބަތްވާ އެކަކު މިހާރުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މިހާރު މެލޭޝިއާ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ކިމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް