13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

އދގެ އިންޒާރު

20 މިލިއަން މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިދާނެ

  • ޔަމަނާއި، ސޮމާލިޔާ، ދެކުނު ސޫދާން އަދި ނައިޖީރިޔާ ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ތެރޭ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގުޓަރޭސް -- ގޫގުލް

ބައިނަލްއަގްވަމީ ދުނިޔެއިން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ގައުމެއްގެ 20 މިލިއަން މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ބުދަދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދގެ މައި މަރުކަޒުގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގުޓޭރަސް ވިދާޅުވީ ޔަމަނާއި، ސޮމާލިޔާ، ދެކުނު ސޫދާން އަދި ނައިޖީރިޔާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށާއި އެތައް މިލިއަން މީހުން މިހާރުވެސް ތިބީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އަދި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ބަނޑުފުރާނަމުއްތި ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތައް ވެސް ކަތިލައިގެން ކެއުމަށް ކަމަށެވެ.

ގުޓަރޭސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 20 މިލިޔަން މީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި، އަންނައުނުފަދަ އިންސާނީ އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 4.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އދ. އަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޔަމަނާއި، ސޮމާލިޔާ، ދެކުނު ސޫދާން އަދި ނައިޖީރިޔާ ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ތެރޭ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް