20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އދގެ އިންޒާރު

20 މިލިއަން މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިދާނެ

  • ޔަމަނާއި، ސޮމާލިޔާ، ދެކުނު ސޫދާން އަދި ނައިޖީރިޔާ ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ތެރޭ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގުޓަރޭސް -- ގޫގުލް

ބައިނަލްއަގްވަމީ ދުނިޔެއިން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ގައުމެއްގެ 20 މިލިއަން މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ބުދަދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދގެ މައި މަރުކަޒުގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގުޓޭރަސް ވިދާޅުވީ ޔަމަނާއި، ސޮމާލިޔާ، ދެކުނު ސޫދާން އަދި ނައިޖީރިޔާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށާއި އެތައް މިލިއަން މީހުން މިހާރުވެސް ތިބީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އަދި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ބަނޑުފުރާނަމުއްތި ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތައް ވެސް ކަތިލައިގެން ކެއުމަށް ކަމަށެވެ.

ގުޓަރޭސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 20 މިލިޔަން މީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި، އަންނައުނުފަދަ އިންސާނީ އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 4.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އދ. އަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޔަމަނާއި، ސޮމާލިޔާ، ދެކުނު ސޫދާން އަދި ނައިޖީރިޔާ ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ތެރޭ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް