21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކުޑައިއްބެ

"ލޯބިވާކަން" ކޮޕީ އެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް ކުޑަ އިއްބެ ރައްދު ދީފި

  • ކޮޕީ އެއް ކަމަށް ބުނަނީ މިއުޒިކް ނުދަންނަ މީހުން
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:24 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ކުޑަ އިއްބެގެ "ލޯބިވާކަން" ލަވައިގެ ޕޯސްޓާ -- ޓްވިޓަރ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކުޑައިއްބެ މި ހަފުތާގައި ނެރުނު އާ ވީޑިއޯ ލަވައިގެ ރާގަކީ ހިންދީ ފިލްމް އެއާލިފްޓްގެ ލަވައެއްގެ ކޮޕީ އެއް ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ނިކަން ވަރުގަދަ ޗެލެންޖެއްކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކުޑަ އިއްބެ ބުނީ "ލޯބިވާކަން" އެ ލަވައިގެ އެއް ވެސް މިންވަރަކީ ކޮޕީ އެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ރާގެއް ކަމަށެވެ.

އިއްބެގެ މި ލަވައަކަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "އެއާލިފްޓް" ގެ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމުގައިވާ "ސޯޗުނާ ސަކޭ" ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އިއްބެ ބުނަނީ އެ ލަވަ އަށް އިޝާރާތްކޮށް "ލޯބިކަމަށް" ފާޑުކިޔަނީ މިއުޒިކް އެނގޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އިއްބެ ބުނީ "ލޯބިވާކަން" އަކީ ކޮޕީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިންސްޕިރޭޝަނަކުން އައި އިއްތިފާގެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ވަޒަނަކަށް ޅެމެއް ހެދުމަކީ ކޮޕީއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ފާޑުކިޔޭ ނަމަ ހިންދީ ލަވަ އަށް ވެސް އެގޮތަށް ފާޑުކިއިދާނެ ކަމަށެވެ.

ކުޑައިއްބެގެ މި ލަވައެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޓޮނިކް ލައިވް ސްޓޫޑިއޯ އިން މިފަހުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ލައިޝާ ޖުނައިދަށް އުފައްދައިދިން ލަވަ އަށް ކޮޕީ ރާގެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް