24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ގްލޯރިއާ ޖީންސް

ގްލޯރިއާ ޖީންސްއަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 2 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 02:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ގްލޯރިއާ ޖީންސްގެ އައުޓްލެޓެއް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގައި ގްރޯލިއާ ޖީންސް ކޮފީ ހުޅުވިތާ އެއްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އެ ތަނުގެ އައުޓްލެޓްތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީގެ އައުޓްލެޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނި ބްރޫ އެންޑް ފީސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރު އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިފަދަ ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. 

"ކޮންމެ ބިލަކުން ވެސް 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gloria Jeans Coffees Maldives (@gloriajeanscoffeesmv) on

ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީ އަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް ކޮފީ ކުންފުންޏެކެވެ.  ރާއްޖޭގައި ގްލޯރިއާ ޖީންސްގެ ފުރަތަމަ އައުޓްލެޓް ހުޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހު ރަސްފަންނުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ އައުޓްލެޓް ވެލާނާގޭ ކައިރީގައި ހުޅުވީ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. ވެލޭނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ވެސް ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީގެ ތަނެއް ހުރެ އެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އަތޮޅޭ

3 ހަފްތާކުރިން

ޑިސްކައުންޓު ދެނީ ނަމެއްގަ. 50 ނޫނީ 75 ޕަސެންޓުވެސް ކިޔާފާނެ. އެކަމަކު ސަރވިސް ޗާރޖާއި އަނެއް ޗާރޖަކާއެކު ހަމަ ކުރިންވެސް ވިއްކާ އަގުގަ ލިބޭނީ. މިހާރު ޢާންމުކޮށް ކޮފީ ބޯން ދާން ތަންތަނުންވެސް ޑިސްކައުންޓުދޭ. އެކަމަކު ބިލިގަ އޮންނަ ޢަދަދަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ.

0
0