26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އަޒަރުބައިޖާން

އަޒަބައިޖާން ގެ ރައީސް އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް އަކަށް އަނބިކަނބަކުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 • އަލިޔެވާ އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަން ކުރާ "ޔެނީ އަޒާބައިޖާން" އަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް
 • އަނބިކަނބަލުން ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ގެންނެވީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަވާ މަގާމު އުފައްދަވައިގެން
 • ނައިބު ރައީސްއަކީ އެ ގައުމުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 03:20 | |

މަގުބޫލް

 1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް އާއި ނައިބު ރައީސް އަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު، އަނބިކަނބަލުން މެހްރިބާން އަލިޔެވާ -- ގޫގުލް

އަޒަރުބައިޖާން ގެ ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް ނައިބު ރައީސްކަމަށް އަނބިކަނބަލުން މެހްރިބާން އަލިޔެވާ އައްޔަން ކުރެއްވިއިރު، ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކާއެކު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަވާ ނައިބު ރައީސް އެއްގެ މަގާމު އުފައްދަވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސް އަކީ އަޒަރުބައިޖާނުގައި ރައީސްއަށް ފަހު، ދެވަނަޔަށް އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމެވެ.

އުމުރުފުޅުން 52 އަހަރުގެ އަލިޔެވާ އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަން ކުރާ "ޔެނީ އަޒާބައިޖާން" އަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެކެވެ. އަދި ނުފޫޒު ގަދަ "ހައިދަރު އަލިޔޭވް ފައުންޑޭޝަން" ގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.

2004 އިން ފެށިގެން، ނައިބު ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު އަލިޔެވާ އަކީ އދ ގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ޔުނެސްކޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް