22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މީޑިއާ ނެޓް

މީޑިއާ ނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

  • މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ މެއި 28އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 16:59 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


މީޑިއާ ނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ފެށުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް މީޑިއާ ނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެއި 28ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް ދެ ބޭފުޅަކަށް އުމުރާ ދަތުރެއް، 65 އިންޗީގެ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ، އަދި ސެމްސަންގ އެސް 10 ޕްލަސް ފޯނެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ޝިއުނާ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާ ދެ މަހުގައި ވެސް ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މިއިނާމްތައް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށްވެސް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ފެމިލީ ޕެކޭޖް އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްގެން ދެވަނަ އިނާމާއި ތިންވަނަ އިނާމްގައި ބައިވެރިވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެއްވަނަ އިނާމް ކަމަށްވާ އުމުރާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 'ވޯންޓް އިޓް އޯލް' ޕެކޭޖް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި 'ވޯންޓް އިޓް އޯލް' އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމުން މިޕްރޮމޯޝަންގެ ހުރިހާ އިނާމެއްގެ ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށާއި މިއީ މީޑިޔާ ނެޓްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ahmed

3 ހަފްތާކުރިން

މާރަގަޅެއްނު އަތޮޅުތަކާ މާލެއާ ހަމަހަމަ ކުރުން. މާލެ އަށް ދީފައިންނަ ޕެކޭޖެއްނޫންވިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ދީފަހުންނަނީ. ރާއްޖެތެރެވީމަ ކަންނޭގެ

1
0
ihaaru.

3 ހަފްތާކުރިން

މާތް ވެގެންވާ ރަމަލާން މަހަކީ އެންޓަރޓެއިންގެ މައްސަރެއްނޫން، ހޭއަރާބަލަ!

3
0
ihaaru.

4 ހަފްތާކުރިން

މާތްވެގެންވާ އަޅުކަމަކުންވެސް ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ދަމައިގަންނަނީ

3
0