20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ފިލްމު

ބެލް އަދި ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާގެ ރޯލުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއްވޭ: އެމާ ވޮޓްސަން

  • ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ރިލީސް ކުރަނީ މާރޗު 17 ގައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 19:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެމާ ވޮޓްސަން -- ގޫގުލް

"ބިއުޓީ އެންޑ ދަ ބީސްޓް" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާއި ހެރީޕޮޓާގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ހެރީޕޮޓާ ސީރީޒް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމާ ވޮޓްސަން ބުނެފި އެވެ.

އެލް މެގަޒިންނަށް ދިން އިންޓަރވިއު އެއްގައި އެމާ ވޮޓްސަން ބުނެފައިވަނީ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބެލްގެ ރޯލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކެރެކްޓަރ އެއް ކަމަށާއި އެ ކެރެކްޓާ އާ ހެރީ ޕޯޓާގެ ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާ އާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

އެމާ ވަނީ އެކްޓް ކުރަމުން އދ ގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސެޑަރ އެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ވާހަކަދައްކާފަ އެވެ. އެގޮތުން ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އިތުރަށް ވަރުގަދަ މީހަކަށް ވެގެންދިއަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ފިލްމު ރިލީސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޑިސްނީގެ މަޝްހޫރު ޕްރިންސެސް ވާހަކައެއް ކަމުގައިވާ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުން ނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް