18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ފިލްމު

ބެލް އަދި ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާގެ ރޯލުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއްވޭ: އެމާ ވޮޓްސަން

  • ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ރިލީސް ކުރަނީ މާރޗު 17 ގައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 19:00 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އެމާ ވޮޓްސަން -- ގޫގުލް

"ބިއުޓީ އެންޑ ދަ ބީސްޓް" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާއި ހެރީޕޮޓާގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ހެރީޕޮޓާ ސީރީޒް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމާ ވޮޓްސަން ބުނެފި އެވެ.

އެލް މެގަޒިންނަށް ދިން އިންޓަރވިއު އެއްގައި އެމާ ވޮޓްސަން ބުނެފައިވަނީ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބެލްގެ ރޯލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކެރެކްޓަރ އެއް ކަމަށާއި އެ ކެރެކްޓާ އާ ހެރީ ޕޯޓާގެ ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާ އާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

އެމާ ވަނީ އެކްޓް ކުރަމުން އދ ގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސެޑަރ އެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ވާހަކަދައްކާފަ އެވެ. އެގޮތުން ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އިތުރަށް ވަރުގަދަ މީހަކަށް ވެގެންދިއަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ފިލްމު ރިލީސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޑިސްނީގެ މަޝްހޫރު ޕްރިންސެސް ވާހަކައެއް ކަމުގައިވާ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުން ނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް