23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނަމްގެ މަރު

ނަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެެވޭ އެކަކީ އެމްބްސީގެ އޮފިޝަލެއް:މެލޭޝިއާ

  • ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެކަކީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 17:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ފުލުހުންގެ ޗީފް ޚާލިދް އަބޫ ބަކްރު ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުތުރުކޮރެއާގެ މީހާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް -- ގޫގުލް

ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މެލޭޝިއާއިން ހޯދަމުންދާ އުތުރުކޮރެއާގެ ރައްޔިތަކީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ހުންނަ ކޮރެއާ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ކިމް ޖޮންގ އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި މަކާއޯއަށް ފުރަން ވަޑައިގެން ފްލައިޓަށް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުންވެސް މިހާރު ވަނީ އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސދީލް ދީފައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ ދެ އަންހެނަކު އޭނާގެ މޫގައި ވިހަ އެއްޗެއް އުނގުޅައިގެންކަމަށެވެ.

ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ އުތުރުކޮރެއާއިން ކަމަށް ތުހުމަތުތައް ކުރެވެވުން ދާއިރު އެގައުމުން މެލޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބުވަނީ އެވާހަކަ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

ކުއާލަލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ޗީފް ޚާލިދް އަބޫ ބަކްރު ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުތުރުކޮރެއާގެ މީހާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެކަކީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ކަމަށްވާއިރު ދެވަނަ މީހަކީ އުތުރުކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ އެއާލައިން، އެއާ ކޮރްޔޯ އާ ގުޅިފައިވާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތަރުވަނަ މީހާ މިހާރު އެގައުމު ދޫކޮށް އުތުރުކޮރެއާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އެއް ރައްޔިތަކު މިހާރުވެސް ހުރީ މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަންހެނަކާ ވިއެޓްނާމުގެ އަންހެނަކު ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އިދާރާތަކުން މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ ނަމްގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސް މޯޓަމް ތަހުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓް އަދި އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ޑީއެންއޭ ލިބޭނެ ވަގުތަކަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް