18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ނަމްގެ މަރު

ނަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެެވޭ އެކަކީ އެމްބްސީގެ އޮފިޝަލެއް:މެލޭޝިއާ

  • ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެކަކީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 17:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ


ފުލުހުންގެ ޗީފް ޚާލިދް އަބޫ ބަކްރު ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުތުރުކޮރެއާގެ މީހާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް -- ގޫގުލް

ކިމް ޖޮންގ ނަމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މެލޭޝިއާއިން ހޯދަމުންދާ އުތުރުކޮރެއާގެ ރައްޔިތަކީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ހުންނަ ކޮރެއާ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ކިމް ޖޮންގ އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި މަކާއޯއަށް ފުރަން ވަޑައިގެން ފްލައިޓަށް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުންވެސް މިހާރު ވަނީ އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސދީލް ދީފައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ ދެ އަންހެނަކު އޭނާގެ މޫގައި ވިހަ އެއްޗެއް އުނގުޅައިގެންކަމަށެވެ.

ނަމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ އުތުރުކޮރެއާއިން ކަމަށް ތުހުމަތުތައް ކުރެވެވުން ދާއިރު އެގައުމުން މެލޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބުވަނީ އެވާހަކަ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

ކުއާލަލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ޗީފް ޚާލިދް އަބޫ ބަކްރު ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުތުރުކޮރެއާގެ މީހާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެކަކީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ކަމަށްވާއިރު ދެވަނަ މީހަކީ އުތުރުކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ އެއާލައިން، އެއާ ކޮރްޔޯ އާ ގުޅިފައިވާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތަރުވަނަ މީހާ މިހާރު އެގައުމު ދޫކޮށް އުތުރުކޮރެއާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އެއް ރައްޔިތަކު މިހާރުވެސް ހުރީ މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަންހެނަކާ ވިއެޓްނާމުގެ އަންހެނަކު ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އިދާރާތަކުން މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ ނަމްގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސް މޯޓަމް ތަހުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓް އަދި އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ޑީއެންއޭ ލިބޭނެ ވަގުތަކަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް