21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ސެނެޓާ ޖޯން މެކޭން

ސެނެޓާ ޖޯން މެކޭން އާއި ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ޖޯން މެކޭން ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ރަސްގެފާނު ސަލްމާނާއި ސެނެޓާރ މެކޭން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ -- އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ ސެނެޓްގެ "ސެނެޓް އާމްޑް ސާވިސަސް ކޮމިޓީ" ގެ ޗެއާ އަދި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޖޯން މެކޭން ސައުދީގެ ވެރި ރަށް ރިއާދު ގައި ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ

ޖޯން މެކޭން ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ޖޯން މެކޭންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ތަފްސީލީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު އެ އެޖެންސީން ހަމައެކަނި ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ދެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ސައުދީ އާއި އެމެރިކާއާއި އެކު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ޖޯން މެކޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހައަހަރުވީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ސޫރިޔާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އދ މެދުވެރިވެގެން ޖެނީވާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާތަކެއް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް