15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސެނެޓާ ޖޯން މެކޭން

ސެނެޓާ ޖޯން މެކޭން އާއި ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ޖޯން މެކޭން ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:59 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


ރަސްގެފާނު ސަލްމާނާއި ސެނެޓާރ މެކޭން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ -- އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ ސެނެޓްގެ "ސެނެޓް އާމްޑް ސާވިސަސް ކޮމިޓީ" ގެ ޗެއާ އަދި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޖޯން މެކޭން ސައުދީގެ ވެރި ރަށް ރިއާދު ގައި ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ

ޖޯން މެކޭން ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ޖޯން މެކޭންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ތަފްސީލީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު އެ އެޖެންސީން ހަމައެކަނި ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ދެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ސައުދީ އާއި އެމެރިކާއާއި އެކު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ޖޯން މެކޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހައަހަރުވީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ސޫރިޔާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އދ މެދުވެރިވެގެން ޖެނީވާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާތަކެއް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް