17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ދިޔާ އޯރު ބާތީ

"ދިޔާ އޯރު ބާތީ ހަމް"ގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް

  • ސީރީޒް ނިމިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ދިޔާ އޯރް ބާތީ -- ގޫގުލް

ހިންދީ ޑްރާމާ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޑްރާމާ "ދިޔާ އޯ ބާތީ ހަމް"، ފަސް އަހަރު ވަންދެން ދެއްކުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ  ނިންމާލާފައެވެ.

ސީރީޒް ނިންމާލިތާ ހަތް މަސް ފަހުން މި ސީރީޒްގެ ބެލުންތެރިންނަށް މިވަނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ ސީރީޒްގެ ސީކުއަލްއެއް އަންނަން އުޅޭ ވާހަކައެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީރީޒްގެ ސީކުއަލްގެ ޝޫޓިންގ މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މި ސީރީޒްގެ ސީކުއަލް ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނީ  "ތޫ ސޫރަޖް މޭ ސާންޖީ ޕިޔާންޖީ" ގެ ނަމުގައެވެ.

މި ސީރީޒްގެ ސީކުއަލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން "ދިޔާ އޯ ބާތީ ހަމް"ގެ މައި  ކެރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ބާބޫ ބުނީ ޑުރާމާގެ ސީކުއަލްގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ މަޑުމައިތިރި މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ފެނިގެންދިޔަ ބާބޫގެ އަސްލު ކެރެކްޓަރ މި ސީކުއަލްގައި ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާބޫ ބުނެފައި ވަނީ ސީރީޒްގެ ސީކުއަލްއެއް ހަދަނީ ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން މި ޑުރާމާ ސީރީޒްއަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރުން ކަމަށާއި ސީކުއަލްގައި އޭނާއަށް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެވޭތީ އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށެވެ.

ސީކުއަލްއާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބާބޫ މީޑިޔާއާ ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިޑުރާމާގައި ކުރިން ފެނިގެންދިޔަގޮތަށް އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން ސީކުއަލްއިން ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ބާބޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސީރީޒުގެ ނިމުން ގެނެސްދީފައިވަނީ ސީރީޒްގެ މައި ދެ ކެރެކްޓަރ ކަމަށްވާ ސަންދިޔާ އާއި ސޫރަޖް ވަނީ މަރުވެގެންދާ ގޮތަށެވެ. ޑުރާމާގެ ސީކުއަލް ގައި ގެނެސްދެނީ އޭގެ 20 އަހަރު ފަހުން މި ދެމީހުންގެ ދަރިންގެ ދިރިއުޅުމެވެ. މި ސީކުއަލްގެ ޕްރޮމޯ ވަރަށް އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނެކަމަށާއި ސީރީޒްގެ ސީކުއަލް އަންނަ މަރޗްމަހު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް