18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޑޮނަލްޑް ސަންގް ޖަލަށްލުން

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރ 20 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް

  • މި އަމަލު ސަންގް ހިންގަވާފައިވަނީ އޭނާގެ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރުތަކުގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ހޮންކޮންގގެ ލީޑަރަކަށް ސަންގް ހުންނެވީ 2005 ން ފެށިގެން 2012 އަށް -- ގޫގުލް

ޗައިނާގައި ހުރި މަތީފަންތީގެ ފްލެޓްތަކެއް ވިއްކުމުގައި ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޑޮނަލްޑް ސަންގްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފް އަމަލުތަކެއް ހިންގެވިކަން ސާބިތުވެ 20 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ހޮންކޮންގގެ ލީޑަރަކަށް ސަންގް ހުންނެވީ 2005 އިން ފެށިގެން 2012 އަށެވެ.

މިއީ ހޮންކޮންގެ މިހާ އިސްބޭފުޅަކަށް ޝަރީއަތް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކޮރަޕްޝަން މަދު ސާފު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފަޚުރުވެރިވަމުންދާ ހޮންކޮންއަށް މި މައްސަލައަކީ ހިތްދަތި މައްސަލައެކެވެ.

ހުކުމް އިއްވަމުން ފަނޑިޔާރު އެންޑްރޫ ޗަން ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ޝަރުއީދާއިރާގެ ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް އެހާ މަތީ މަގާމެއް ފުރުއްވި ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލަ ބައްލަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ މި އަމަލު ސަންގް ހިންގަވާފައި ވަނީ އޭނާގެ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރުތައް ކަމަށްވާ  2010އާއި 2012 އާ ދެމެދުއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ސަންގގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ މަސްލަހަތު ހާމަނުކޮށް އަދި އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް ޗައިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ޗައިނާއިން އަގުބޮޑު ފްލެޓެއް ކުއްޔަށް ނެންގެވި ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ސަންގއެވެ. އަދި ފަހުން އެ ފްލެޓް މަރާމާތުކޮށް ރީތިކޮށްދީފައިވަނީ ވެސް ހިލޭ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް