22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ އާ ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަށް ޓީމް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ "100 ޕަސެންޓް ކޮންޓްރޯލް" އޮންނާނެ: ވައިޓް ހައުސް

  • ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެކްމާސްޓާރގެ ކުރިން އެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ މައިކަލް ފްލިން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 15:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެޗްއާރް މެކްމާސްޓަރ އަށް އޭނާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ޓީމު ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ "100 ޕަސެންޓް ކޮންޓްރޯލް" ރައީސް ޓްރަމްޕް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އައްޔަން ކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ފަހުން، ވައިޓް ހައުސްގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފައިވަނީ، އާ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު މެކްމާސްޓަރ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ކަމަށެވެ. ވައިޓް ހައުސް އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕް ދާދިފަހުން ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހަމަޖައްސަވަން އުޅުއްވި ރިޓަޔާޑް ނޭވީ އެޑްމިރަލް، މަގާމް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ޓީމް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތީމާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އާ ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ޓީމް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މަދުދުވަސްކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ ކަން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެކްމާސްޓާރގެ ކުރިން އެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ މައިކަލް ފްލިންއެވެ. އޭނާ އެ މާގާމުގައި ދެމިހުންނެވީ 24 ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް