25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ އާ ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަށް ޓީމް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ "100 ޕަސެންޓް ކޮންޓްރޯލް" އޮންނާނެ: ވައިޓް ހައުސް

  • ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެކްމާސްޓާރގެ ކުރިން އެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ މައިކަލް ފްލިން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 15:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެޗްއާރް މެކްމާސްޓަރ އަށް އޭނާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ޓީމު ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ "100 ޕަސެންޓް ކޮންޓްރޯލް" ރައީސް ޓްރަމްޕް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އައްޔަން ކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ފަހުން، ވައިޓް ހައުސްގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފައިވަނީ، އާ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު މެކްމާސްޓަރ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ކަމަށެވެ. ވައިޓް ހައުސް އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕް ދާދިފަހުން ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހަމަޖައްސަވަން އުޅުއްވި ރިޓަޔާޑް ނޭވީ އެޑްމިރަލް، މަގާމް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ޓީމް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތީމާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އާ ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ޓީމް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މަދުދުވަސްކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ ކަން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް އެންމެ ފަހުން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްވައިޒަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެކްމާސްޓާރގެ ކުރިން އެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ މައިކަލް ފްލިންއެވެ. އޭނާ އެ މާގާމުގައި ދެމިހުންނެވީ 24 ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް