22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ

ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!

  • 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެވޭ އެއްޗެހި ތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފައި އެބަހުރި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 13:31 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އާޒިމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ ސުވަރޭޖް ކޮންޕެނީގެ (އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ) އިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އެބަހުރި ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ ކެންޕެއިނުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ އަދަދަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅޭނެހާ ފައިސާ ކަމަށެވެ.

"ކުންފުނީގެ 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ނުދައްކާ އެބަހުރި. އެއީ މި އަތޮޅުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅޭނެހާ ފައިސާ. އެއީ މަދު ފައިސާއެއް ނޫން. " އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެވޭނީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ "އިންކަމް" ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވީ  ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އެ މުއައްސަސާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދޭން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކުންފުނިތަކުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގައި ހަތް މިލިއަނަށް ގަނެވޭ ތަކެތި ފަނަރަ މިލިއަނަށް ގަނެފައި ހުރިކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެވޭ އެއްޗެހި ތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފައި އެބަހުރި . މިއީ ބޮޑެތި އިހުމާލު އިނގޭތޯ.، މީހެއްގެ ފަހަތުން ދުވާއިރު އެމީހާއަކީ ކިހާ ސާފު މީހެއްތޯ. " އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނިތަކަށް އެހާ ބޮޑު އިހުމާލު ވެފައިވާ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ގަބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެން ކުންފުނީގައި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އާދީ

4 ހަފްތާކުރިން

ޕްރޮކިއުމެންޓް ކަންތަކުގަ ނޫޅޭ ކުއްޖަކާ ވައްތަރީ. ވަކި ކޮލެޓީއެއްގެ ތަކެތި ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ކޮންމެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އައި އެސް އޯ ސްޓޭންޑާޑަށް ފައްތަން ޖެހޭކަން ނޭނގޭތީ ހައިރާންވަން

0
0
ޝާހު

4 ހަފްތާކުރިން

ޢާޒިމް އަކީ ހުދު ކާފޫރު ކޮޅެއް ދޯ. މަޖިލިސް ގޮނޑި ލިބިފައި ތިއޮތީ ތި ވާހަކަ ދެއްކީމަ. މުޅިންހެން މީޑިއާ ސުޓަންޓް ޖެއްސުމަށް އަރާ ހުރި މީހެއް ތިީ

0
0