22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިމިގްރޭޝަން

ބޯޑަރ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އިމިގްރޭޝަނުން ފަށައިފި

  • މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ އާދީއްތަދުވަހު
  • ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ހަތް ބައިވެރިންނާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 114 ފަރާތަކުން  މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 12:22 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް ހަނަފީ ވާޙަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އިމިގްރޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުން ފެށި، މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ "ބޯޑަރ ސެކިއުރިޓީ، ޕްރޮޑިއުލަންޓް އައިޑެންޓިޓީސް އެންޑް ޑޮކިއުމެންޓް ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ހަތް ބައިވެރިންނާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 114 ފަރާތަކުން  މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށްދީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެއެވެ.

 އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ވިހި އޮފިސަރުންނާއި އެމެރިކާ،ކެނެޑާ،ޖަރުމަނު،އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ތަޖްރިބާ ކާރުންނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް