22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފުލިދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވުން

ފުލިދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފުން ނިއްވާލައިފި

  • ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ހާއިރު
  • މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 12:01 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ފުލިދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވ ފުލިދޫ ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަރުތަކެއްގައި ރޯވަމުންދިޔަ އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސްގެ ސިފައިން ނިއްވާލައިފިއެވެ. 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ހާއިރު ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާން ނިއްވާލުމުގައި އެހީތެރިވެފައިވަނީ އެރަށުގައި "ކޮމިއުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރ ފައިޓަރ ޕްރޮގްރާމް" ހިންގުމަށް ގޮސް ތިބި ފަޔާރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސްގެ ސިފައިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިވާލުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ސަނާ އަލީ ވާފިރު ވިދާޅުވީ، ކުނިގޮނޑުގައި ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އެއްވެ ކުރި މަސައްކަތުން އެ އަލިފާންގަަނޑު ނިއްވާލެވުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން އަލިފާން ރޯވި ސަބަބު އަދި ސާފު ނުވާ ކަމަށް ވެސް ސަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފުލިދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލުމުގެ ތެރެއިން

އަލިފާންގަނޑު ރަށުތެރެއަށް ފެތުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާއިރު، ވ ފުލިދޫ ކުނިގޮނޑު އޮންނަނީ ރަށާއި ދުރު ހިސާބެއްގައި ރަށުގެ އެއްފަރާތުގައި ކަމަށް ވެސް ސަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް