22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އެކުވެނި ޓެނިސް ކޯޓު ކައިރީގައި ހުރި ޓާފްތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

  • މުދާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި
  • އަލިފާން ރޯވީ 7 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 19:23 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އަލިފާނުގެ ހާދިސާ -- އެމްއެންޑީއެފް

މާލެ އެކުވެނި ޓެނިސް ކޯޓު ފުރަގަހުގައި ހުރި ޓާފްތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަނދައިފިއެވެ.

ޓެނިސް ކޯޓުގެ ފުރަގަހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓާފުތަކެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރޯވުމުން، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ވަނީ އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ.

ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިއްވާލެވުނު އިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓާފުތަކެއް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައެވެ. ރަބަރުން ހަދާފައިވާ އެތަކެތީގައި އަލިފާން ރޯވުމުން، އަލިފާން ކޮންޓްރޯލު ކުރަން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ގަޑިއެއްހާއިރުގެ މަސައްކަތުންނެވެ.

އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފެށީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:15 އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

ސިފައިން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަޑުފެތުރިފައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ބަޔަކު ގަސްތުގައި ރޯކޮށްލީއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ސިފައިން ރަސްމީ ކޮމެންޓެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް