22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ރަން

މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ރަން 2019 ބާއްވައިފި

  • ދުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭގައި
  • މި ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 19:37 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ވުމަންސް ރަންގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ރަން 2019 ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ދުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 އިން ފެށިގެން 06:00 އަކަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައެވެ.

މި ދުވުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އަދި އަންހެން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނެވެ. މި ދުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަކީ ހަމައެކަނި ގޭގައި ތިބެގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުވަން ތިބި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި މިފަދަ ދުވުންތަކުގައި އާއި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދުވުމުގައި 2000 އަށްވުރެ ގިނަ އަންހެން ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ވަނަ ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އިނާމްތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދުވުމުން ވަނަ ހޯދި 10 ބައިވެރިންނަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ''ދުބާއީ ވިމެންސް ރަން'' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދުވުމުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ބައިވެރިން ބުނީ މިކަހަލަ ދުވުންތައް ބޭއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަހަލަ ދުވުމެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެންރޭންޖް ފަރާތުން ބުނީ އަންނަ އަހަރު ވެސް މިކަހަލަ އިތުރު ދުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެންރޭންޖްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި މިކަހަލަ ފުރަތަމަ ދުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް