17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ގައުމީ ކެރަމް މުބާރާތް

ގައުމީ ކެރަމް މުބާރާތް: ފިރިހެން ޑަބަލް އިވެންޓް ފައިނަލަށްދިޔަ ކުޅުންތެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ

  • މިކްސް ޑަބަލް އިވެންޓުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ މުހައްމަދު މުންތަސިރް އާއި އިސްމާއިލް އަޒްމީން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 22 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 02:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ގައުމީ ކެރަމް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ 27  ވަނަ ގައުމީ ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ކުޅުންތެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކެރަމް ހޯލްގައި ކުޅުނު ފިރިހެނުންގެ ޑަބަލްސް އިވެންޓްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ މުހައްމަދު މުންތަސިރް އާއި އިސްމާއިލް އަޒްމީންގެ ޕެއާ އަދި އަލީ އާޒިމްއާއި ހުސައިން އަލީގެ ޕެއާ އެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހުންނަ ކެރަމް ހޯލްގައި ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗު މުންތަރާއި އަޒްމީންގެ ޕެއާ ކާމިޔާބުކުރީ އަލީ އަކްރަމްއާއި ޔަމާން އަބްދުލް ޖަލީލްގެ ޕެއާ ސީދާ ދެ ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ދެވަނަ ސެމީގެ މެޗު އާޒިމްއާއި ހުސައިން އަލީ ކާމިޔާބުކުރީ ނައުފަލް ޝަރީފާއި ހާތިމް ޚަލީލްއާ ވާދަކޮށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު އަންހެނުންގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓްތަކުގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް، 8 ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. އެކުޅުންތެރިންނަކީ އައިމިނަތު ވިޝާމާ އާއި ޖުމާނާ ޚަލީލް އާއި އައިމިނަތު ޝުބާ އާދަމް އާއި އައިޝަތު ޒުލްފިޝާން އާއި އައިޝަތު ނަހުފާ އާއި ފާތިމަތު ރަޔާނާ އާއި އައިމިނަތު ވިދާދު އަދި އައިޝަތު ފައިނާޒް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް