21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަ

ވަން ވާރލްޑް ޓްރެވެލް މާޓު 2017 ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ 21 އިން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 23:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


"ވަން ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާޓު 2017" -- ގޫގުލް

" ވަން ވާރލްޑް ޓްރެވެލް މާޓު  2017" ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

 

ޖުމްލަ 15 އެގްޒިބިޓަރުންނާއި އެކީ ކުރިއަށްދާ މިފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ 21 އިން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގަ އެވެ.

 

މިފެއަރއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިފެއަރގައި ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން ތޭރަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް މީހުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.  އޯޓީއެމް މިފެއަރއަކީ އިންޑިޔާގެ އިތުރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ އެކެވެ.

 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އިންޑިޔާ ހިމެނެނީ އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަސް ގައުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އިންޑިޔާގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 5.2 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.

 

އެގޮތުން އޯޓީއެމް 2017 ފެއަރ ނިމިގެންދާއިރު އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް