17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަ

ވަން ވާރލްޑް ޓްރެވެލް މާޓު 2017 ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ 21 އިން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 23:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


"ވަން ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާޓު 2017" -- ގޫގުލް

" ވަން ވާރލްޑް ޓްރެވެލް މާޓު  2017" ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

 

ޖުމްލަ 15 އެގްޒިބިޓަރުންނާއި އެކީ ކުރިއަށްދާ މިފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ ފެބްރުއަރީ 21 އިން ފެށިގެން 23ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގަ އެވެ.

 

މިފެއަރއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިފެއަރގައި ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން ތޭރަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް މީހުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.  އޯޓީއެމް މިފެއަރއަކީ އިންޑިޔާގެ އިތުރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ އެކެވެ.

 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އިންޑިޔާ ހިމެނެނީ އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަސް ގައުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އިންޑިޔާގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 5.2 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.

 

އެގޮތުން އޯޓީއެމް 2017 ފެއަރ ނިމިގެންދާއިރު އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް