22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ހަތަރު ބަހަކުން ބަދާއީހޯ ގެ ރީމޭކެއް ހަދަނީ

  • މި ފިލްމް މި ތައްޔާރު ކުރަނީ ސައުތް އިންޑިއަން އޯޑިއަންސަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 20:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ބޮނޭ ކަަޕޫރާއި ބަދާއީ ހޯ ގެ ޓީމް -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބަދާއީހޯ" ގެ ރީމޭކެއް ޕްރޮޑިއުސަރ ބޮނޭ ކަޕޫރު ހެދުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

"ބަދާއީހޯ" ގެ ރީމޭކް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތަރު ބަހަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެއީ ޓެމިލް، ތެލުގު، މަލަޔާލަމް އަދި ކަންނަޑާ އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނީނާ ގުޕްތާ ގަޖްރާޖް ރާއޯ، އަޔުޝްމަން ޚުރާނާ އަދި ސަނާޔާ މަލޯތްރާ ލީޑް ޜޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ހުރި ދެމަފިރިއަކު ތިން ވަނަ ދަރިފުޅަށް އަންހެނުން މާބަޑުވުމުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އައިއެމްޑީބީ ކަސްޓަމާ ރޭޓިންގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން މި ފިލްމް ވަނީ ގަދަ ފަހެއްގައި ހިމެނިފައެވެ.

ބޮނޭ ކަޕޫރު މި ފިލްމް މި ތައްޔާރު ކުރަނީ ސައުތް އިންޑިއަން އޯޑިއަންސަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮނޭ ދަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ހިންދީ ފިލްމް "ޕިންކް" ގެ ރީމޭކެއް ޓެމިލް އެކްޓަރ އަޖިތްޢާއި އެކު ހަދަމުންނެވެ.

ހިންދީ ފިލްމްގެ ރީމޭކް ހަދަނީ ކީއްވެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ބޮނޭ ބުނެފައިވަނީ ކުރިން އޭނާ ވާނީ ހިންދީ ފިލްމް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ސައުތް އިންޑިއަން ފިލްމްގެ ރައިޓްސް ގަނެފައި ކަމަށާއި މީހާރު އެކަން އަނެއް ކޮޅަށް ޖެހީ ކަމަށެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް