22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ސައުދީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އަންހެންބޭފުޅަކު، އެތަނުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ސާރާ އަލް ސުހައިމީއަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޭންކެއްގެ ވެރިޔަކަށް އިސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާވެސްމެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:48 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


އަލް ސުހައިމީ ޗެއާ ކުރައްވާނީ އަރަބި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް -- ގޫގުލް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އަންހެންބޭފުޅަކު، އެތަނުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސައުދީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ނުވަތަ "ތަދާވުލް"ގެ، ބޯޑުގެ ޗެއާޕާރސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ސާރާ އަލް ސުހައިމީ އަކީ ސައުދިީގެ ބޭންކެއް ކަމަށްވާ އެންސީބީ ކެޕިޓަލްގެ ސީއީއޯ ވެސް މެއެވެ. ސާރާ އަލް ސުހައިމީއަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޭންކެއްގެ ވެރިޔަކަށް އިސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާވެސްމެއެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އިސްކުރެވުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސައުދީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް އަލް ސުހައިމީ އައްޔަން ކުރީ އެތަނުގެ ބޯޑުން ކަމަށްވާއިރު، ބޯޑުގައި ސައުދި އަރަބިއަން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (ސަމާ)، ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މަންދޫބުން ތިއްބަވައެވެ.

އަލް ސުހައިމީ ސައުދީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ޗެއާޕާރސަން އަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުން، އެކަމަނާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު މާލީ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ޗެއާޕާރސަނަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް