15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސީރިޔާ-ރަޝިޔާ

ސީރިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ރަޝިއާގެ ސިފައިން ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ގޫގުލް

ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ދަތުރުުކުރި ވެހިކަަލަކަށް ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރަޝިއާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މިހާދިސާގައި ސިފައިންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އަދި ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވި ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ސިފައިން ދަތުރުކުރި ވެހިކަލް ގޮއްވާލާފައިވަނީ، ރޭޑިއޯ-ކޮންޓްރޯލްޑް އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް ( އައިއީޑީ) އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި އެމީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކާރެއްގައި ކަމަށާއި، ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ކާރުތަކެއް އެވަގުތު ރަޝިއާގެ ސިފައިން ދަތުރު ކުރި ކާރާއެކު ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް