26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ސީރިޔާ-ރަޝިޔާ

ސީރިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ރަޝިއާގެ ސިފައިން ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ގޫގުލް

ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ދަތުރުުކުރި ވެހިކަަލަކަށް ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރަޝިއާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މިހާދިސާގައި ސިފައިންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އަދި ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވި ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ސިފައިން ދަތުރުކުރި ވެހިކަލް ގޮއްވާލާފައިވަނީ، ރޭޑިއޯ-ކޮންޓްރޯލްޑް އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް ( އައިއީޑީ) އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި އެމީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކާރެއްގައި ކަމަށާއި، ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ކާރުތަކެއް އެވަގުތު ރަޝިއާގެ ސިފައިން ދަތުރު ކުރި ކާރާއެކު ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް