18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ސީރިޔާ-ރަޝިޔާ

ސީރިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ރަޝިއާގެ ސިފައިން ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ގޫގުލް

ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ދަތުރުުކުރި ވެހިކަަލަކަށް ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރަޝިއާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މިހާދިސާގައި ސިފައިންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އަދި ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވި ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ސިފައިން ދަތުރުކުރި ވެހިކަލް ގޮއްވާލާފައިވަނީ، ރޭޑިއޯ-ކޮންޓްރޯލްޑް އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް ( އައިއީޑީ) އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި އެމީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކާރެއްގައި ކަމަށާއި، ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ކާރުތަކެއް އެވަގުތު ރަޝިއާގެ ސިފައިން ދަތުރު ކުރި ކާރާއެކު ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް