22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ކައިވެންޏަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު އިޝްތިހާރަކުން

  • މި ދެމީހުން ކުޅެނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ބްރޭންޑެއްގެ އިޝްތިހާރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 22:21 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޝްތިހާރެއް ކުޅެން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ޖޯޑު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ބްރޭންޑެއްގެ އިޝްތިހާރެއް ކަމަށެވެ. ކުރިން މި އިޝްތިހާރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމީތާބް ބަޗަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އަމީތާބްގެ ބަދަލުގައި މި އިޝްތިހާރުން ފެނިގެން ދާނީ މި ޖޯޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަނީ "މެޑަމް ތުސައުޑްސް" މިއުޒިއަމްގައި ހުރި ދިޕިކާގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫގެ ފުރަތަމަ ދައްކާލުމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްފައެވެ.

ރަންވީރު ވަނީ ސްޓެޗޫއާއެކު ނަގާފައިވާ ގިނަ ފޮޓޯތައް ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަންގައި "ޑީޕީ 2.01 އޮރިޖިނަލް" ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް