16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މޮޑެލް

މި ވީޑިއޯ ދުށިންތަ؟ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަ ވަރުވޭ!

  • ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ވެއްޓޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލާ މަންޒަރު
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:30 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


ރަޝިޔާގެ މޮޑެލް ވިކްޓޯރިއާ އޮޑިންކޯވާ ދުބާއީގެ 73 ބުރީގެ ކޭޔަން ޓަވަރުގެ މަތީގައި -- ގޫގުލް

ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ މަތީގައި ހުރެ ތިރި ބަލާލަން ކެރެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ބިރު ނުގަންނަ ނަމަ އެއަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް އަރަމާ ހިނގާށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީއަށް ނުކުމެލަން ހިނގާށެވެ. ދެން ވެސް ގޮތެއް ނުވާ ނަމަ 73 ބުރީގެ އުސް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ތިރި ބަލާލަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެކަނި ތިރި ބަލާލަނީކީ ނޫނެވެ. އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ހުރި ބީމްތަކަށް އަރައި ގޮތް ގޮތަށް ވީޑިއޯ ވެސް ނަގަނީއެވެ.

 

ޑެއާޑެވިލް ހަރަކާތްތަކަށް ލޯބިކުރާ ރަޝިޔާގެ މޮޑެލް ވިކްޓޯރިއާ އޮޑިންކޯވާ ދާދި ފަހުން ދުބާއީ އަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ދުބާއީގެ ކޭޔަން ޓަވަރުގެ މަތީގައި ވަނީ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލާފައެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއް ނެތި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އޮޑިންކޯވާ ވަނީ 73 ބުރި އުހުގައި އިތުރު މީހަކާ އެކު ވީޑިއޯތަކެއް ނަގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ވެއްޓޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލާ މަންޒަރެވެ.

 

މި ވީޑިއޯ ބެލި ގިނަ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ވީޑިއޯ ބަލަމުންދިޔަ އިރު މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަ ވަރުވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ދުބާއީގެ ފުލުހުން ވަނީ އޮޑިންކޯވާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ދުބާއީގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ދުބާއީގައި އޭނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް އިންޒާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

ނުރައްކާތެރި މަންޒަރުތައް ފެނިގެންދާ މި ވީޑިއޯ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ފަހަރު މި ވީޑިއޯ ބަލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް