19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފަރީދާ ޖަލާލް

އެކްޓްރެސް ފަރީދާ ޖަލާލް މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައި ވަނީ ދޮގު ހަބަރު

  • ޚަބަރު ފެތުރީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ފަރީދާ ޖަލާލް -- ގޫގުލް

ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަންމައެއްގެ ރޯލު ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑުގެ ބަަތަލާ ފަރީދާ ޖަލާލު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަބަރު ފަތުރައިފަ އެވެ.

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މި ވާހަކަ ދައުރުވާން ފެށުމުން، ފަރީދާގެ އެތައް ފޭނުންނެއް ވަނީ ހިތާމަ ފާޅުކޮށް، ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވައިފައެވެ.

އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ބަތަލާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެންމެ ކުރިން ހަބަރު ފެތުރީ ފޭސްބުކުގަ އެވެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ބޮލީވުޑުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދާދި ފަހުން ވަނީ ދިލިޕް ކުމާރާއި އައިޝްވާރިއާ ރާއީ ވެސް މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފަތުރައި، އެތައް މިލިއަން ފޭނުންގެ ހިތްތައް ހަލާލުކޮށްލާފައެވެ.

ފަރީދާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ހަބަރާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ފަހުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ވެސް ދައްކާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފަރިދާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އަދި އޭނާ ހުރީ ގަދެވެ ސަލާމަތުން ކަމަށެވެ. ފަރީދާ އަދި ބުނީ އޭނާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފެތުރީ ކީއްވެގެންކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެ ހަބަރާ އެކު އޭނާގެ ފޯނަށް އެތައް ހާސް މެސެޖާއި ކޯލް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެތުރުން ފަރީދާ ބުނީ އެފަދަ ދޮގު ހަބަރުތައް ނެފެތުރުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ހަބަރުތަކުގެ ސަބަބަން އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް