16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ކަރިސްމާ ކަޕޫރު

ކަރިސްމާ ދެ ވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން އުޅެނީބާ

  • ކަރިސްމާގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ މިދިޔަ އަހަރު
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 14:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ކަރިސްމާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު އާއިލީ ބައްދަލުވުމެއްގައި -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރި ކަރިސްމާ ކަޕޫރު ކުރި ފުރަތަމަ ކައިވެނި ރޫޅާލުމަށް ފަހު ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން އުޅޭހެން ހީވާން ފަށައިފިއެވެ.

ކަރިސްމާ އާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަންޖޭ ކަޕޫރު ވަރިވީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އެ ކައިވެންނަށް އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާއިރު އެ ދެކުދިން ތިބެނީ ކަރިސްމާ ކައިރީގައިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކަރިސްމާ ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ ޝަޝީ ކަޕޫރުގެ ގޭގައި އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަކަށް އޭނާ މިހާރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ސަންދީޕް ތޮޝްނިވާލް ގެންގޮސްފައެވެ.

 މިއީ އާއިލީ ހަފްލާއަކަށް ކަރިސްމާ، ސަންދީޕް ގެންދިޔަ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަރިސްމާގެ ބައްޕަ ރަންދީރު ކަޕޫރުގެ 70ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވެސް ސަންދީޕު ބައިވެރިވިއެވެ.

ކަރިސްމާ އޭނާގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ސަންދީޕު ގެންދާނީ ކައިވެނި ކައިރިވެފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މި ދެމީހުންގެ ގުޅުން އޮންނަތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ.

ސަންދީޕަކީ މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ އަކީ ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏެއް ހިންގާ މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް