22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓަނީ 501 ވޯޓު ފޮށި

  • އީސީއިން ކުރިން ނިންމީ 507 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 19:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލަނީ. އީސީއިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓަނީ 501 ވޯޓު ފޮށި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 501 ވޯޓު ފޮށި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އީސީއިން ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ތަންތަން:

މާލޭގައި: 121 ވޯޓު ފޮށި،

ހުޅުމާލޭގައި: 15 ވޯޓު ފޮށި،

ވިލިމާލޭގައި: 8 ވޯޓު ފޮށިި

ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި: 4 ވޯޓު ފޮށި،

ރިސޯޓުތަކުގައި :33 ވޯޓު ފޮށި،

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި :8  ވޯޓު ފޮށި

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި :357 ވޯޓު ފޮށި

ޖަލުތަކުގައި:5 ވޯޓު ފޮށި

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަނީ 100 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓްލުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާނީ 50 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ވޯޓްލުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުންނެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ގިނަވެގެން ވޯޓުލާނީ 1،000 މީހުންނެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާއިރު 87 ދާއިރާއަކަށް 393 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 507 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި އެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 264،589 މީހަކަށް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް