22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ޅ. ނައިފަރު

ނައިފަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

  • 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ސަރަޙައްދުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 19:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ނައިފަރު ބަނދަރު ސަރަހައްދު -- އާކައިވް

ޅ. ނައިފަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ކާރިމް ވިދާޅުވީ ނައިފަރު ކައުންސިލުން އެ ރަށުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނައިފަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ޓިއުލިޕް ހިނގުން، ޖަލާލުއްދީން ހިނގުން އަދި އިފްތިތާޙީ މަގުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި ތަކަށް ކަމަށް ކާރިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކާރިމް ވިދާޅުވީ 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ.
އެ ފޯމް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ހުއްދަ ދޫކުރާނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދައަށް އެދޭ ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް