20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

އަލީ ވަހީދު

ލާދީނީ ކާޑު ކުޅެގެން ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

  • މިގައުމު އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާނުލާނެ
  • ރައީސް ސޯލިހު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ އިސްލާމްދީނަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 16:06 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރައީސް ސޯލިހުއާއެކު -- ރައީސް އޮފީސް

ލާދީނީ ކާޑު ކުޅި، އިންޑިއާއަށް ގައުމު ވިއްކާލާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ރައީސް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަލީވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލީ ނިޔާޒުގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިވެރިކަން ރައްޔިތުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިވެރިކަމުގައި ލާދީނީ ކާޑު ކުޅި، އިންޑިއާއަށް ގައުމު ވިއްކާލާފިޔޭ ކިޔައިގެން މަގުމައްޗަށް މީހުން ނެރި ވެރިކަން ވެއްޓާލަން ވިސްނަން ވެސް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިގައުމު ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާލަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި، އެޖާގަ ވެސް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ނޫޅެން މިނިވަންކަމާ އިސްތިގުލާލު ދުއްވާލާކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ހަމަގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން. ވަކި ބައެއް ނޫނޭ. ޕީޕީއެމްއަށް ނުސްބަވްތާ މީހުން ނޫނޭ ގައުމީ ދިދަ ޖަހަގެން ގައުމީ ސަލާމް ކިޔައިގެން ތިމަންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް އަމިއްލަ ގައުމެކޭ." މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އިސްލާމްދީނަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތު ކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ވިސްނާނީ އިސްލާމްދީނާއި، މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހުއަކީ ދީންދެކެ ލޯބިފުޅުވާ ހިމާޔަތްކުރާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، މިގައުމުން އެހެން ދީނަކަށް ޖާގަދިނުމަށް ކުޑަ ވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިގައުމުގައި އޮތްދީނީ ވަހުލަތު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަކީ ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގައުމެއް ކަމަށާއި، ވަކި ގައުމަކަށް ގޮސް ހުސްނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން އިރުމައްޗަށް ބެލިބެލީނުން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެ، މިގައުމުގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ލިބެން އޮތް އެތައް ފުރުސަތުތަކެއް ނަގާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް މިސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Beybe

4 ދުވަަސް ކުރިން

Vettunas nuvettunas misrukaarakee miqawumugai faahishu kanthaththah fathuraashaai dheenaai khilaafuvaahaka dhakkaa Allah aai e ilaahuge rasolaa ah hajoo jahaa malaamaay kuraa meehunah kebinetaai Comishan thakun vazeefaa dhee meehunah hivvarudhee himaayay kodhdhey sarukaareh YAA ALLAH MIQAWUMU 100% MUSLIMUGAUMEGGE GOTHUGAA LAHATTAVAASHI AAMEEN

0
1