24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

މަސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

މަސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 19 ގައި!

  • ޖަލްސާގެ ތެރެއިން މަސީގެ 17 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިހާބު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 12:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


މަސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މާރޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަސީ އިން ނެރުނު ނޯޓިސްގައި ބުނެފައިވަނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 ޖަހާއިރު ހޮޓެލް ޖެންގައި ކަމަށެވެ. ޖަލްސާގެ ތެރެއިން މަސީގެ 17 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިހާބު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މާރޗް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ޖެހުމުގެ ކުރިން މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން ސިޓީއަކުން އެ ޖަމިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ ހިސާބު އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މަސީ އިން ނެރުނު ނޯޓިސްގައި ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ދައުވަތުދީފައިވާއިރު އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް މަސީ އިން ބުންޏެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ޕްރޮކްސީ ފޯމް ފުރުމަށް މަސީ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަސީގެ 16 ވަނަ ދައުރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ 1.2 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް