22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

އަލިފާން ރޯވުން

މާލޭގައި ދުއްވާފަ ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 19:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ސައިކަލުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭގައި ދުއްވާފަ ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

މަންޒަރުދުށް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ ބުލޫކިޔާ މަގު ހުނޅަގު ކޮޅުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 7:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ބުނީ ފުލުހުންނާ ސިފައިން އެސަރަހައްދަށް އައިރު ކައިރި ގެއަކުން ފެންޖަހާ ސައިކަލުގަ ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެސައިކަލު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސައިކަލުގައި ދެމީހުން ތިބިއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެސް އެމީހާ ބުންޏެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް