23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އޭސީސީގެ މަސައްކަތްތައް

ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިހާރު ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އޭސީސީއަށް ހުށައެޅޭ:ޝާކިރު

 • ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލްތައް ހިންގަނީ ނޭނގިގެނެއް ނޫން
 • ހަލާލެއް ހަރާމެއް ބެލުމެއްނެތި ފުރުޝަތެއްގެ ބޭނުން ހިފުން އެއީ މޮޓޯއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ
 • ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލު އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދޭ
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 18:12 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
 2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
 3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
 4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
 5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
 6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
 7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
 8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިހާރު އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުސައެޅިފައިވަނީ ޚިޔާނާތުގެ ވަރަށް ބޮޑަތި މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޝާކިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާކިރު ވިދާޅުވީ އޭސީސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނަށް މިހާރު ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް އަދަދުގެ ގޮތުން މަދުވި ނަމަވެސް އެމައްސަލަތަކަކީ ބޮޑަތި މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ.

ޝާކިރު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގަނީ ނޭނގިގެން ނޫން ކަމަށާއި އަމިއްލަ ފައިދާއާ ދަހިވެތިކަން ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ

ހަލާލެއް ހަރާމެއް ބެލުމެއްނެތި ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޝަތެއްގެ ބޭނުން ހިފުން އެއީ މޮޓޯއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭމީހުން ވެސް ގިނަ ކަމަށެވެ.

ޝާކިރު ވިދާޅުވީ އޭސީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔެވީ ގޮތުން ވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލްތައް ހިންގުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން މީހުންނަށް ވިސްނައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ.

އެގޮތުން މި ކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ އެކި އުމުރު ފުރާގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ސްކޫލު އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.  ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ނުބައި އަމަލްތައް މުޖުތަމައުން ފުހެލުމަށްޓަކައި  ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އަދާކޮށްގެން  އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް