23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އީސީއަށް އޮފިޝަލުން ހަމަވެއްޖެ

  • ބޭނުންވާ އަދަދަށް އޮފިޝަލުން ހަމަވީ ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާން ކޮށްގެން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި 15:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޙުސައިން ޙަސަން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން(އީސީ)އަށް އޮފިޝަލުން ހަމަވެއްޖެ ކަމަށް އެކަމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. 

އީސީއަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް އޮފިޝަލުން ހަމަވީ ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާން ކޮށްގެންނެވެ. 

ކަމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އޮފިޝަލުން ބޭނުންވެގެން ހުޅުވާލި ހަތަރު ފުރުސަތުން 4634 މީހުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި މިހާރު ދަނީ އޮފިޝަލުން ޓެރެއިން ކުރާނެ މީހުން(ޓްރެއިނާސް އޮފް ޓްރެއިނީ) ތަމްރީނު ކުރުން ކަމަށާއި ހުކުރު ދުވަހު އެމީހުންގެ ތަމްރީނު ނިމޭނެކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި 57 މީހުން އީސީއިން ޓްރެއިން ކުރެއެވެ. 

" ޓްރެއިނާސް އޮފް ޓްރެއިނީ އިން މިހާރު ތަމްރީނު ކުރަނީ. އެއަށްފަހު އޮފިޝަލުން ޓްރެއިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ." އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އޮފިޝަލުން ޓްރެއިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 23 ގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާއިރު 87 ދާއިރާއަކަށް 393 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 507 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި އެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 264،589 މީހަކަށް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް