20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ސީނިއާ އަންހެން ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ޓީމް ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ހުޅުވާލައިފައި ވަނީ ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 19:36 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ބާސްކެޓްބޯލް މެޗެއްގެ ތެރެއިން -- ހާފް ކޯޓް މޯލްޑިވްސް

ސީނިއާ އަންހެން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ  އަންގާރަ ދުވަހު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު އިއުލާނުގައެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައިވަނީ އަންހެން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުޅުންތެރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކުޅުންތެރިންގެ ފުރިހަމަނަމާއި އުފަން ތާރީޙް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެނގޭނެގޮތަށް 20 މާރޗް ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އީމެއިލްއަށް މެއިލް ކުރުމަށެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ސީނިއާ ފިރިހެން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ސްކޮޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް