20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ރައީސް ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް މި މަހު 27 އަށް ފުއްދާ ނިމޭނެ

 • ގިނަ ވައުދުތައް މިހާރު ވަނީ ފުއްދާފައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 19:19 | |

މަގުބޫލް

 1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
 2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
 3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
 4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
 5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
 6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
 7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
 8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދު ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން -- ރައީސް އޮފީސް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް މި މަހުގެ 27 އަށް ފުއްދާ ނިމޭނެ ކަމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލާ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 27 އަށް ކަމަށާއި، އޭގެ ކުރިން 100 ދުވަހުގެ ހުރިހާ ވައުދެއް ފުއްދާ ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކީ ސްވިމިންގ ޕޫލް އެޅުމުގެ ކަންތައް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ސްވިމިންގ ޕޫލް އަޅާ ބިން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެކަމުގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސްއެކެވެ.

މީގެއިތުރުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އައުޓްޑޯ ޖިމްވެސް އިފްތިތާހު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މި މަހުގެ 17 ގައި އެންޖީއޯ ފޯރަމްވެސް ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީޓީ ހޯލެއް މި މަހު 17 ގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ މަސައްކަތް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށްވެސް އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް - ކުޅިވަރު ދާއިރާ

 • ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް
 • ކޮންމެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް މަދުވެގެން 500،000ރ ގެ ބަޖެޓެއް
 • މުޅި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އޯޑިޓެއް ހަދަނީ
 • ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ދޭ އެލަވަންސްގެ ފަރަގު ނައްތާލެވޭނެ
 • މޫދު ކުޅިވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ބޭއްވޭނެ
 • އޮލިމްޕިކް ސައިޒް ސްވިމިންގް ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަދަން ފެށުން

 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުއްދަން ނިންމާފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައި މިހާރު ވަނީ ފުއްދާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް