23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ވެނެޒުއޭލާ

ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތަށް ގެއްލުންދިންކަމުގެ ދައުވާ

  • ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ވެނެޒުއޭލާގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައިވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 10:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


50 ގައުމަކުންވަނީ ވައިދޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ލީޑަރުކަމަށް ބަލައިގެންފައި -- އޭއެފްޕީ

ވެެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ވަން ވައިދޯ އެ ގައުމުގެ ކަރަންޓް ވިއުގައަށް ގެއްލުން ދެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިސް ޕްރޮސިއުޓަރ ތާރިކް ސާބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ވެނެޒުއޭލާގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.

ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ވަނީ ކަރަންޓް ކަނޑާލުމަށް އެމެރިކާގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ ވައިދޯ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ވައިދޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވަނީ ސަރުކާރުން މިސްމެނޭޖް ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ސާބް އަންގަވާފައިވަނީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ޚިތާބެއްގައި ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ"އިންސާފުގެ ވަގުތު އައިސްފި އަދި ވެނެޒުއޭލާގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުންދިން މީހެއްގެ ފަހަތުން އިންސާފުގެ ނިޒާމް ދާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ވެނެޒުއޭލާގެ ލީޑަރު ކަމަށް އެމެރިކާ ހިމެނޭގޮތުން 50 ގައުމަކުން ބަލައިގަންނަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ވަން ވައިދޯއެވެ.

 އެމެރިކާއިން މިހާރުވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ވެނެޒުއޭލާއަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މާލީގޮތުން އަޅުއްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ޚާއްސަ މަންދޫބު އެލިއަޓް އަބްރަމްސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

ވައިދޯގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގާފައިވާއިރު ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުން އެ ކޯޓުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ވައިދޯ ވަނީ ކޮލަމްބިއާށް ދަތުރެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް