22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

މީރާ

ފެބުރުއަރީ މަހު ދައުލަތަށް 1.27 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީއެއް

  • އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު، 0.8 އިންސަތައިގެ އިތުރުވުުމެއް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 00:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ޜިވެނިއު އެތޯރިޓީ (މީރާ) -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނިމިގެންދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.27 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ޜިވެނިއު އެތޯރިޓީ (މީރާ) އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އާމަދަނީގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީއަކީ ވޭތުވެދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު، 0.8 އިންސަތައިގެ އިތުރުވުުމެކެވެ.  

އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ، ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސްއިން ލިބުނު މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. 

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް، (ޖީއެސްޓީ)ގެ ގޮތުގައި ލިބުނުއިރު އެއީ 794.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އޭގެއިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 57.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

ފެބްރުއަރީ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއެކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 3.398 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސް ދުވަހު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 3.452 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް