20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ވޯރލްޑް ރެކޯރޑް

50 ކިލޯމީޓަރު ހިނގުމުން ލިއު ހޮންގް ވޯލްރިކޯރޑް ހަދައިފި

  • ލިއު ރޭސް ނިންމީ ތިން ގަޑިރާއި 59 މެނެޓުން
  • ކުރީގެ ދުނިޔޭގެ ރިކޯރޑަކީ ހަތަރުގަޑީރާއި ހަތަރު މިނެޓު
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 19:55 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  5. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  6. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  7. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  8. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި


ލިއު ހޮންގް -- ގޫގުލް

ހިނގުމުން ދުނިޔޭގެ ރިކޯރޑް ލިއު ހޮންގް އައު ކޮށްފިއެވެ.

ލިއު ހޮންގް ރޮކޯރޑް ހެދީ މިހާރު ޗައިނާގެ ހުއަންގްޝާންގައި ކުރިއަށްދާ "ޗައިނީސް ރޭސް ވާރކް ގްރޭންޑް ޕްރިކްސް" ގައި 50 ކިލޯ މީޓަރަށް ތިން ގަޑިރާއި 59 މެނެޓުން ހިނގައިގެންނެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ލިއު ހޮންގް ހިނގުމުން ދުނިޔޭގެ ރިކޯރޑް ހެދީ މީގެ ކުރިން ލިއެންގް ރުއީ ހަދާފައިވާ ހަތަރު ގަޑީރާއި ހަތަރު މިނެޓުގެ ރިކޯޑަށް ވުރެން ފަސް މިނެޓު ކުރިން 50 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

ލިއު ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި 20 ކިލޯމީޓަރު ހިނގުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

އޮލިމްޕިކް 20 ކިލޯމީޓަރު ރެކޯޑްވެސް އޮތީ ލިއު އަތުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް