22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ހޮލީވުޑް

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • އެ ދެ މީހުން ގެ ދެވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 18:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އާޢި އެލެކްސް ރޮޑްރިގޭޒް -- ދި ނިއުސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ބަތަލާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ކުރީގެ ޔޫއެސް ބޭސްބޯލް ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްސް ރޮޑްރިގޭޒްއާ އެންގޭޖް ވެއްޖެއެވެ.

އާންމު ނަމުން ނަމަ ޖޭލޯ އާއި އޭ ރޮޑް އެކުގައި އުޅޭތާ ވަނީ ދެ އަހަރު ވެފައެވެ.

"ލަވް ޑޯންޓް ކޯސްޓް އަ ތިންގް" އަދި "ޖެނީ ފްރޮމް ދަ ބްލޮކް" ފަދަ ހިޓް ލަވަތައް ކިޔާފައިވާ ލޮޕޭޒް ވަނީ އެންގޭޖްމަންޓް ރިންގްގެ ފޮޓޯ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. ރޮޑްރިގޭޒް ވެސް ވަނީ ޓްވިޓާގައި ހަމަ އެފޮޓޯ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.  ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އޭނާ ލިޔެފައި ވަނީ "ޝީ ސެއިޑް ޔެސް" އެވެ.

 އެ ދެ މީހުން ގެ ދެ ވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ލޮޕޭޒް، 49، އާއި އެލެކްސް، 43، އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ 2005 ވަނަ އަހަރު ނިއު ޔޯކްގެ ކްއީންސްގެ ޝިއާ ސްޓޭޑިއަމުންނެވެ.

މިހާރު ދެ ކުދިން ވެސް ތިބި ލޮޕޭޒް، އެލެކްސްއާ އެންގޭޖްވި އިރު، ކުރިން އޭނާ ވަނީ ތިން ކައިވެންޏެއްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ލޮޕޭޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އެ ދެ މީހުން އެންގޭޖް ކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައިވެނި ކުރާނެ ތާރީޚެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް