22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

''ގަލީ ބޯއީ''ގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަނީ

  • މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މި ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 17:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ގޫގުލް

"ގަލީ ބޯއީ"ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޒޯޔާ އަޚްތަރު ވަނީ އެ ފިލްމްގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މި ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޒޯޔާ ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި ހިޕްހޮޕް މިއުޒިކުގެ ސަގާފަތް މި އަށް ވުރެ ކުރިއެރުވުމަށް އޭނާ އާއި އޭނާގެ ކޯ ރައިޓަރ ރީމާ ކަގްތީ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ފިލްމެއް ހެދުމަށް ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ޒޯޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ "ގަލީ ބޯއީ"ގައި ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިއާގެ ރަށްފުށުގެ ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ޒުވާނަކު ކާމިޔާބު ރެޕާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާގޮތެވެ.

"ގަލީ ބޯއި"އަކީ އިންޑިއާގެ މަގުމަތިން އުފަންވި ކާމިޔާބު ދެ ރެޕުން ކަމަށްވާ ނައޭޒީ އާއި ޑިވައިންގެ ވާހަކައިން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

 މި ފިލްމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ 250 ކްރޯޑަށް އަރާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް