22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ

'މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2019' ސެޕްޓެމްބަރު ގައި!

  • މިއެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 17:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2019 -- ރާއްޖެއެމްވީ

"މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ" މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގެ ތީމްއަކީ މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށް ވެފައި، މި އެކްސްޕޯ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އެންޑޯސް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންޑޯސްމަންޓް ސެޓިފިކެޓްގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލްއެވެ. މިސެޓިފިކެޓާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އިސްމާއިލް ހަމީދު އެވެ. އަދި މި އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމްކުރާ ބްލަކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ހުޝާމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަލީހާއި ބްލަކްގެ އެމްޑީ ހުޝާމް

މިއެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޖުލައި 2019ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބްލަކްއިން މައުލޫމާތުދިނެވެ.

ލިވަބޯޑު އިންޑަސްޓްރީއަކީ ރާއްޖޭގައި މެރިން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރުވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ.

ލިވަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް)ގެ އަހަރީ މައުރަޒުގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމްކުރަނީ ބްލަކް މޯލްޑިވްސް އިންނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި މިއެކްސްޕޯއަށް އާންމުންނާއި މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު 2018 ވަނަ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯއަށްވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ބާއްވާ ފަސް ވަނަ މައުރަޒެވެ.

އެހެން އަހަރު ތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަކީ ތަފާތު އެކްސްޕޯއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބްލަކްއިން ބުނެފައިވާއިރު، އިވެންޓު ވެގެންދާނީ މިދާއިރާގެ މީހުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްސް ހޯދުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ޕްލެޓްފޯމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް