17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސްޕެއިން

ރެފިއުޖީން ބަަލައިގަތުމަށް ގޮވާލާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ސްޕެއިންގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

  • މުޒާހަރާ ރޭވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ބުނާ ގޮތުން މުޒާހަރާގައި 300،000 މީހުން ބައިވެރިވި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ބާސެލޯނާގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ -- އޭޕީ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެފައިވާ ގައުމުތަކުން އަންނަ އެތައް ހާސް ރެފިއުޖީން ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ސްޕެއިންގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ރެފިއުޖީން ބަލައިގަތުމަށް ގޮޮވާލާ 160،000  މީހުން މުޒާހަރާކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު މުޒާހަރާ ރޭވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ބުނާ ގޮތުން މުޒާހަރާގައި 300،000 މިހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ މޭޔަރު އަޑާ ކޮލައޫ ވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރެފިއުޖީން އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވާލުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އުޅުއްވި އަޑާ ކޮލައޫއަކީ ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން، ރެފިއުޖީންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 2015ގައި ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 17،337 ރެފިއުޖީން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ އިޓަލީ އާއި ގްރީސްގެ ކޭމްޕްތަކުން 15،888 ރެފިއުޖީންނާއި ތުރުކީ އާއި ލީބިޔާއިން 1،449 ރެފިއުޖީންނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން އެގައުމަށް އެތެރެވުމަށް 17،000 ރެފިއުޖީއަކަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައި ވީ ނަމަވެސް ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ 1،100 މީހުންނަށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޕެއިނުން ވަނީ 66 ރެފިއުޖީން  ބަލައިގަނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް