20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސްޕެއިން

ރެފިއުޖީން ބަަލައިގަތުމަށް ގޮވާލާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ސްޕެއިންގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

  • މުޒާހަރާ ރޭވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ބުނާ ގޮތުން މުޒާހަރާގައި 300،000 މީހުން ބައިވެރިވި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ބާސެލޯނާގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ -- އޭޕީ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެފައިވާ ގައުމުތަކުން އަންނަ އެތައް ހާސް ރެފިއުޖީން ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ސްޕެއިންގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ރެފިއުޖީން ބަލައިގަތުމަށް ގޮޮވާލާ 160،000  މީހުން މުޒާހަރާކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު މުޒާހަރާ ރޭވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ބުނާ ގޮތުން މުޒާހަރާގައި 300،000 މިހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ މޭޔަރު އަޑާ ކޮލައޫ ވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރެފިއުޖީން އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވާލުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އުޅުއްވި އަޑާ ކޮލައޫއަކީ ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން، ރެފިއުޖީންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 2015ގައި ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 17،337 ރެފިއުޖީން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ އިޓަލީ އާއި ގްރީސްގެ ކޭމްޕްތަކުން 15،888 ރެފިއުޖީންނާއި ތުރުކީ އާއި ލީބިޔާއިން 1،449 ރެފިއުޖީންނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން އެގައުމަށް އެތެރެވުމަށް 17،000 ރެފިއުޖީއަކަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައި ވީ ނަމަވެސް ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ 1،100 މީހުންނަށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޕެއިނުން ވަނީ 66 ރެފިއުޖީން  ބަލައިގަނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް